Cho thuê máy in giá 200.000 - 300.000 VND

Bảng Giá Tổng Hợp Máy Photocopy Giá Rẻ Mới 100%

 THÁNG 01/2018  

MÁY PHOTOCOPY RICOH MỚI GIÁ RẺ

 Máy Photocopy Ricoh MP 171L (khổ A4)

  Copy,In,Scan màu,17 tờ/phút, Duplex, 1 khay 250 tờ

22.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 201SPF (A4)

  Copy,In mạng,Scan màu,Fax,20 t/p,ARDF,Duplex,250 tờ

40.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2001

 Copy 20 tờ/phút, khay giấy 250 tờ

2014

23.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2001L

  Copy, In, Scan màu, 20 tờ/phút, Duplex, khay 250 tờ

2014

24.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2501L

 Copy, In, Scan màu, 25 tờ/phút, Duplex, 2 khay 250 tờ

2014

33.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2001SP

 Copy, In mạng, Scan màu, 20 tờ/phút, Duplex, 2 khay 250 tờ

2014

49.800.000

 Máy Photocopy Ricoh  MP 2501SP

  Copy, In mạng, Scan màu, 25 tờ/phút, Duplex, 2 khay 250 tờ

2014

60.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 3053

  Copy 30 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

2014

71.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 3053SP

  Copy, In mạng, Scan màu, 30 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

2014

108.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 3353

  Copy 33 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

2014

84.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 3353SP

  Copy, In mạng, Scan màu, 30 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

2014

117.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 4002

  Copy 40 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

103.000.000

MÁY PHOTOCOPY CANON MỚI GIÁ RẺ

 Máy Photocopy Canon iR 1024 (khổ A4)

  Copy, In, Scan màu, 24 tờ/phút, Duplex, khay 250 tờ

17.600.000

 Máy Photocopy Canon iR 2420L

  Copy, In, 20 tờ/phút, khay 250 tờ, hiển thị Tiếng Việt

22.000.000

 Máy Photocopy Canon iR 2002

  Copy, In, Scan màu, 20 tờ/phút, khay 250 tờ

HẾT

22.500.000

 Máy Photocopy Canon iR 2002N

  Copy, In mạng, Scan màu, 20 tờ/phút, khay 250 tờ

2014

25.500.000

 Máy Photocopy Canon iR 2202N

  Copy, In mạng, Scan màu, 22 tờ/phút, khay 250 tờ

2014

30.800.000

 Máy Photocopy Canon iR 2520

  Copy, In mạng, Scan màu, 20 tờ/phút, Duplex, khay 250 tờ

35.800.000

 Máy Photocopy Canon iR 2525

  Copy, In mạng, Scan màu, 25 tờ/phút, Duplex, 2 khay giấy

44.800.000

 Máy Photocopy Canon iR 2530

  Copy, In mạng, Scan màu, 30 tờ/phút, Duplex, 2 khay giấy

67.800.000

 Máy Photocopy Canon iR 2535

  Copy, In mạng, Scan màu, 35 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

89.800.000

 Máy Photocopy Canon iR 2545

  Copy, In mạng, Scan màu, 45 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

106.800.000

MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA MỚI GIÁ RẺ

 Máy Photocopy Toshiba E 2505

  Copy A4, In A3, Scan màu, 25 tờ/phút, khay 550 tờ

18.800.000

 Máy Photocopy Toshiba E 2505H

  Copy A4, In mạng A3, Scan màu, 25 tờ/phút, khay 550 tờ

37.800.000

 Máy Photocopy Toshiba E 2006

  Copy, In , Scan màu, 20 tờ/phút, khay 250 tờ

23.800.000

 Máy Photocopy Toshiba E 2506

  Copy, In , Scan màu, 25 tờ/phút, khay 250 tờ

29.800.000

 Máy Photocopy Toshiba E 2007

  Copy, In mạng, Scan màu, 20 tờ/phút, khay 250 tờ

2014

29.300.000

 Máy Photocopy Toshiba E 2507

  Copy, In mạng, Scan màu, 25 tờ/phút, khay 250 tờ

2014

44.800.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 256

  Copy, 25 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

49.800.000

MÁY PHOTOCOPY SHARP MỚI GIÁ RẺ

Máy Photocopy Sharp AR-5618D

22.800.000

Máy Photocopy Sharp AR-5620S

17.500.000

Máy Photocopy Sharp AR-5620D

26.500.000

Máy Photocopy Sharp AR-5623

21.500.000

Máy Photocopy Sharp AR-5623NV

26.800.000

Máy Photocopy Sharp AR-5623D

28.800.000

Máy Photocopy Sharp AR-5726

38.800.000

Máy Photocopy Sharp AR-5731

41.800.000

Máy Photocopy Sharp MX-M264N

64.800.000

Máy Photocopy Sharp MX-M354N

74.800.000

 

 

        Bảng Giá Máy Photocopy Hàng Kho Nhập Khẩu

 

 

MÁY PHOTOCOPY RICOH GIÁ RẺ

 Máy Photocopy Ricoh MP 161L (Khổ A4)

  Copy 16 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2012

6.900.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 171L (Khổ A4)

  Copy 17 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2013

7.900.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2000L2

  Copy 20 tờ/phút, In mạng, Scan trắng đen

2012

10.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2550

  Copy 25 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2012

12.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 3350

  Copy 33 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2012

12.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2851

  Copy 28 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2013

14.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 3351

  Copy 33 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2013

14.800.000

Máy Photocopy Ricoh MP 2852 (Hot)

  Copy 28 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2014

19.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 4000B

  Copy 40 tờ/phút, In mạng, Scan trắng đen

2012

15.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 5000B

  Copy 50 tờ/phút, In mạng, Scan trắng đen

2012

15.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 4000

  Copy 40 tờ/phút, In mạng, Scan màu qua mạng

2012

18.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 5000

  Copy 50 tờ/phút, In mạng, Scan màu qua mạng

2012

18.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 4001

  Copy 40 tờ/phút, In mạng, Scan màu qua mạng

2013

20.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 5001

  Copy 50 tờ/phút, In mạng, Scan màu qua mạng

2013

20.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 4000 SP

  Copy 40 tờ/phút, In mạng, Scan màu qua mạng

2012

21.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 5000 SP

  Copy 50 tờ/phút, In mạng, Scan màu qua mạng

2012

22.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 5002 (Hot)

  Copy 50 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2014

27.000.000

 Máy Photocopy Ricoh 2075

  Copy 75 tờ/phút, In mạng, Scan trắng đen

2011

34.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 7500

  Copy 75 tờ/phút, In mạng, Scan trắng đen

2012

43.000.000

 Máy Photocopy Ricoh  MP 8000

  Copy 80 tờ/phút, In mạng, Scan trắng đen

2012

45.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 6001

  Copy 60 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2013

46.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 7501

  Copy 60 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2013

47.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 8001

  Copy 80 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2013

48.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 9002 (Hot)

  Copy 80 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2014

89.000.000

MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA GIÁ RẺ

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 282

2010

13.300.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 283

2011

13.800.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 352

2010

13.800.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 353

2011

14.300.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 205

2013

14.300.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 255

2013

14.800.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 305

2013

15.300.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 355

2012

15.300.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 455

2012

Đang truy cập: 87 | Tổng truy cập: 1.144.791