Cho thuê máy in giá 200.000 - 300.000 VND

Bảng Giá Tổng Hợp Máy Photocopy Giá Rẻ Mới 100%

 THÁNG 01/2018  

MÁY PHOTOCOPY RICOH MỚI GIÁ RẺ

 Máy Photocopy Ricoh MP 171L (khổ A4)

  Copy,In,Scan màu,17 tờ/phút, Duplex, 1 khay 250 tờ

22.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 201SPF (A4)

  Copy,In mạng,Scan màu,Fax,20 t/p,ARDF,Duplex,250 tờ

40.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2001

 Copy 20 tờ/phút, khay giấy 250 tờ

2014

23.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2001L

  Copy, In, Scan màu, 20 tờ/phút, Duplex, khay 250 tờ

2014

24.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2501L

 Copy, In, Scan màu, 25 tờ/phút, Duplex, 2 khay 250 tờ

2014

33.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2001SP

 Copy, In mạng, Scan màu, 20 tờ/phút, Duplex, 2 khay 250 tờ

2014

49.800.000

 Máy Photocopy Ricoh  MP 2501SP

  Copy, In mạng, Scan màu, 25 tờ/phút, Duplex, 2 khay 250 tờ

2014

60.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 3053

  Copy 30 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

2014

71.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 3053SP

  Copy, In mạng, Scan màu, 30 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

2014

108.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 3353

  Copy 33 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

2014

84.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 3353SP

  Copy, In mạng, Scan màu, 30 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

2014

117.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 4002

  Copy 40 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

103.000.000

MÁY PHOTOCOPY CANON MỚI GIÁ RẺ

 Máy Photocopy Canon iR 1024 (khổ A4)

  Copy, In, Scan màu, 24 tờ/phút, Duplex, khay 250 tờ

17.600.000

 Máy Photocopy Canon iR 2420L

  Copy, In, 20 tờ/phút, khay 250 tờ, hiển thị Tiếng Việt

22.000.000

 Máy Photocopy Canon iR 2002

  Copy, In, Scan màu, 20 tờ/phút, khay 250 tờ

HẾT

22.500.000

 Máy Photocopy Canon iR 2002N

  Copy, In mạng, Scan màu, 20 tờ/phút, khay 250 tờ

2014

25.500.000

 Máy Photocopy Canon iR 2202N

  Copy, In mạng, Scan màu, 22 tờ/phút, khay 250 tờ

2014

30.800.000

 Máy Photocopy Canon iR 2520

  Copy, In mạng, Scan màu, 20 tờ/phút, Duplex, khay 250 tờ

35.800.000

 Máy Photocopy Canon iR 2525

  Copy, In mạng, Scan màu, 25 tờ/phút, Duplex, 2 khay giấy

44.800.000

 Máy Photocopy Canon iR 2530

  Copy, In mạng, Scan màu, 30 tờ/phút, Duplex, 2 khay giấy

67.800.000

 Máy Photocopy Canon iR 2535

  Copy, In mạng, Scan màu, 35 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

89.800.000

 Máy Photocopy Canon iR 2545

  Copy, In mạng, Scan màu, 45 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

106.800.000

MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA MỚI GIÁ RẺ

 Máy Photocopy Toshiba E 2505

  Copy A4, In A3, Scan màu, 25 tờ/phút, khay 550 tờ

18.800.000

 Máy Photocopy Toshiba E 2505H

  Copy A4, In mạng A3, Scan màu, 25 tờ/phút, khay 550 tờ

37.800.000

 Máy Photocopy Toshiba E 2006

  Copy, In , Scan màu, 20 tờ/phút, khay 250 tờ

23.800.000

 Máy Photocopy Toshiba E 2506

  Copy, In , Scan màu, 25 tờ/phút, khay 250 tờ

29.800.000

 Máy Photocopy Toshiba E 2007

  Copy, In mạng, Scan màu, 20 tờ/phút, khay 250 tờ

2014

29.300.000

 Máy Photocopy Toshiba E 2507

  Copy, In mạng, Scan màu, 25 tờ/phút, khay 250 tờ

2014

44.800.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 256

  Copy, 25 tờ/phút, Duplex, 2 khay 550 tờ

49.800.000

MÁY PHOTOCOPY SHARP MỚI GIÁ RẺ

Máy Photocopy Sharp AR-5618D

22.800.000

Máy Photocopy Sharp AR-5620S

17.500.000

Máy Photocopy Sharp AR-5620D

26.500.000

Máy Photocopy Sharp AR-5623

21.500.000

Máy Photocopy Sharp AR-5623NV

26.800.000

Máy Photocopy Sharp AR-5623D

28.800.000

Máy Photocopy Sharp AR-5726

38.800.000

Máy Photocopy Sharp AR-5731

41.800.000

Máy Photocopy Sharp MX-M264N

64.800.000

Máy Photocopy Sharp MX-M354N

74.800.000

 

 

        Bảng Giá Máy Photocopy Hàng Kho Nhập Khẩu

 

 

MÁY PHOTOCOPY RICOH GIÁ RẺ

 Máy Photocopy Ricoh MP 161L (Khổ A4)

  Copy 16 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2012

6.900.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 171L (Khổ A4)

  Copy 17 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2013

7.900.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2000L2

  Copy 20 tờ/phút, In mạng, Scan trắng đen

2012

10.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2550

  Copy 25 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2012

12.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 3350

  Copy 33 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2012

12.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 2851

  Copy 28 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2013

14.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 3351

  Copy 33 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2013

14.800.000

Máy Photocopy Ricoh MP 2852 (Hot)

  Copy 28 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2014

19.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 4000B

  Copy 40 tờ/phút, In mạng, Scan trắng đen

2012

15.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 5000B

  Copy 50 tờ/phút, In mạng, Scan trắng đen

2012

15.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 4000

  Copy 40 tờ/phút, In mạng, Scan màu qua mạng

2012

18.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 5000

  Copy 50 tờ/phút, In mạng, Scan màu qua mạng

2012

18.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 4001

  Copy 40 tờ/phút, In mạng, Scan màu qua mạng

2013

20.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 5001

  Copy 50 tờ/phút, In mạng, Scan màu qua mạng

2013

20.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 4000 SP

  Copy 40 tờ/phút, In mạng, Scan màu qua mạng

2012

21.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 5000 SP

  Copy 50 tờ/phút, In mạng, Scan màu qua mạng

2012

22.800.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 5002 (Hot)

  Copy 50 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2014

27.000.000

 Máy Photocopy Ricoh 2075

  Copy 75 tờ/phút, In mạng, Scan trắng đen

2011

34.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 7500

  Copy 75 tờ/phút, In mạng, Scan trắng đen

2012

43.000.000

 Máy Photocopy Ricoh  MP 8000

  Copy 80 tờ/phút, In mạng, Scan trắng đen

2012

45.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 6001

  Copy 60 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2013

46.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 7501

  Copy 60 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2013

47.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 8001

  Copy 80 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2013

48.000.000

 Máy Photocopy Ricoh MP 9002 (Hot)

  Copy 80 tờ/phút, In mạng, Scan màu

2014

89.000.000

MÁY PHOTOCOPY TOSHIBA GIÁ RẺ

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 282

2010

13.300.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 283

2011

13.800.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 352

2010

13.800.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 353

2011

14.300.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 205

2013

14.300.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 255

2013

14.800.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 305

2013

15.300.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 355

2012

15.300.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 455

2012

16.300.000

 Máy Photocopy Toshiba e-Studio 720

2011

26.800.000

MÁY PHOTOCOPY CANON GIÁ RẺ

 Máy Photocopy Canon iR 2525

2013

19.800.000

 Máy Photocopy Canon iR 3225

2012

16.800.000

 Máy Photocopy Canon iR 3235

2012

18.800.000

 Máy Photocopy Canon iR 3245

2012

21.800.000

MÁY PHOTOCOPY KONICA MINOLTA GIÁ RẺ

 Máy Photocopy Konica Minolta Bizhub 601

2013

30.000.000

 Máy Photocopy Konica Minolta Bizhub 701

2013

35.000.000

  Ghi Chú:

  ·         Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

  ·         Đã bao gồm: chân máy, mực, từ .... theo máy.

  ·         Giao hàng, nghiệm thu, bảo hành, bảo trì tận nơi hoàn hoàn miễn phí trong phạm vi nội thành TP.HCM. Những khu vực khác sẽ được tính thêm phí.

 Hotline: 0932 500 318 – 0902 751 539

Đang truy cập: 86 | Tổng truy cập: 764.407